Coffee's splash logo

Đặt hàng

About the image
Espresso
10,000
About the image
Espresso Sữa
12,000
About the image
Cà Phê Đen Sài Gòn
14,000
About the image
Cà Phê Sữa Sài Gòn
16,000
About the image
Cappuccino
24,000
About the image
Latte
24,000
About the image
Espresso Machiato
24,000
About the image
Mocha
26,000
About the image
Ameriano
20,000
About the image
Hạt Dẻ Frap
26,000
About the image
Coconut Chocolate
28,000
About the image
Matcha
26,000
About the image
Cookie
26,000
About the image
Việt Quất
26,000
About the image
Kiwi
26,000
About the image
Frappuccino
24,000
About the image
Caramel Frap
26,000
About the image
Chocolate Frap
26,000
About the image
Coconut Frap
26,000
About the image
Chocomint
26,000
About the image
Jelly Matcha
30,000
About the image
Cookies Matcha
30,000
About the image
Mint Matcha
28,000
About the image
Coconut Matcha
28,000
About the image
Phúc Bồn Tử
26,000
About the image
Mocha Frap
28,000
About the image
Mint Cookies
26,000
About the image
Banana Chocolate
28,000
About the image
Xoài Dừa
26,000
About the image
Dâu Xoài
26,000
About the image
Dưa Hấu
24,000
About the image
Yaourt
18,000
About the image
Bơ (theo mùa)
24,000
About the image
Thơm Xoài
24,000
About the image
Xoài Dừa
22,000
About the image
Chuối Dâu
22,000
About the image
Dâu
26,000
About the image
Bluecuracao + Chanh Dây
20,000
About the image
Đào
20,000
About the image
Lựu
20,000
About the image
Dâu
20,000
About the image
Blue + Ocean
20,000
About the image
Nho
20,000
About the image
Mint
20,000
About the image
Táo
20,000
About the image
Táo Bạc Hà
20,000
About the image
Chanh
16,000
About the image
Chanh Dây
18,000
About the image
Cam
24,000
About the image
Cà Rốt
16,000
About the image
Thơm
20,000
About the image
Thơm Sả Tắc
24,000
About the image
Dưa Hấu (theo mùa)
18,000
About the image
Cam Cà Rốt
20,000
About the image
Ổi (theo mùa)
18,000
About the image
Trà Gừng
18,000
About the image
Trà Chanh
18,000
About the image
Trà Lipton
18,000
About the image
Trà Gừng Mật Ong
22,000
About the image
Trà Đào
18,000
About the image
Matcha Latte
24,000
About the image
Trà Vải
18,000
About the image
Lipton Sữa
18,000
About the image
Cubano Cappuccino Coffee
Số lượng:
2.02 0

Đơn hàng

Danh sách đã chọn

Tổng giá: 0

Thông tin khách hàng

Phản hồi từ Khách hàng

TOP